Romantic FM MENIU
CURSURI DE IMPROVIZAŢIE COPII SI INCEPATORI
Recomandari

CURSURI DE IMPROVIZAŢIE COPII SI INCEPATORI

29 Iulie

Teatrul F�r� Frontiere preg�te�te în vacanţa de var� o serie de ateliere destinate copiilor. �n perioada 10-14 august va avea loc urmatorul atelier, a c�rui structur� se bazeaz� pe o varietate de metode teatrale, în special improvizaţie �i joc. Acesta î�i propune s� dezvolte capacitatea de colaborare a copiilor �i s� ajute la menţinerea potenţialului lor creativ. Arta improvizaţiei îi familiarizeaz� pe copii cu diferite forme de art� teatral� într-un cadru lipsit de reguli stricte, ce pune accentul pe colaborare �i nu pe competiţie, ajutându-i s� comunice, s� devin� mai încrez�tori, s�-�i dezvolte limbajul, mi�carea corporal� �i intuiţia. Atelierele de var� sunt o alternativ� ce îmbin� utilul cu distracţia, ajutând copiii s� se dezvolte armonios �i s�-�i petreac� timpul liber într-un mod pl�cut, interactiv.

CURSURI INCEPATORI

�ncepând cu 5 august Teatrul F�r� Farontiere organizeaz� o nou� serie a cursului de improvizaţie pentru încep�tori.

Improvizatia este abilitatea prin care î�i po�i accesa rapid creativitatea, în situa�ii neprev�zute. Cursul te ajut� s�-�i dezvol�i spontaneitatea, imagina�ia, intui�ia �i flexibilitatea, s� gânde�ti pozitiv, s� cape�i încredere în tine �i s�-�i consolidezi rela�iile cu cei din jur. Toate acestea se petrec într-un mediu distractiv, lipsit de concuren��, în care fiecare î�i poate explora latura artistic�. Modulul dedicat încep�torilor se desf��oar� pe parcursul a patru întâliniri ce vor avea loc miercurea în intervalul 19:00-21:00.

Detalii

·         Vârst� participanţi: 7 � 12 ani

·         Program: zilnic 10:00 � 14:00

·         Instructor: Arabela Neazi

·         Tax� curs: 220 RON

·         Locaţie:  str. Jean Louis Calderon 33

 

CONTACT & �NSCRIERI
tel 0723.529.114

ÎNAPOISUS