Romantic FM MENIU
Concursuri

Concurs “Romantic IN LOVE”.

13 Februarie
Sărbătorește dragostea în stil romantic! Sărbătorește dragostea în stil romantic!

În perioada 13 – 24 februarie, ascultă radioul care îți oferă cele mai frumoase cântece de dragoste,  pe www.romanticfm.ro sau pe 101,9 FM, prinde indiciile zilnice, înscrie-te pe site și poți câștiga zilnic o cină specială alături de persoana iubită, la Cherhanaua Ancora din Capitală.

Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți și vor fi anunțați pe pagina de Facebook Romantic FM – facebook.com/RomanticFM.
REGULAMENT CONCURS  - ROMANTIC IN LOVE

ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului este societatea GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul  social in Bucuresti, strada Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, si adresa de corespondenta Bucuresti,  Victoria Business Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 73-81, cladirea B2, etaj 2, sector 1, cod postal 013685, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313 si cont IBAN nr. RO91BRDE450SV00996374500, deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de doamna Elena Rodica Minculescu in calitate de Director General.

Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Romantic FM”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul ROMANTIC IN LOVEse desfasoara in perioada 14 - 24 februarie 2017.  Castigatorii vor fi desemnati zilnic, iar castigul va consta intr-o cina la Cherhanaua Ancora din Bucuresti.

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA

Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. 

La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 14 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Participantii la aceasta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  societatea Grupul Media Camina S.R.L. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre societatea Grupul Media Camina S.R.L.  pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Societatea Grupul Media Camina S.R.L. este operator de date cu caracter personal sub numarul 11328 (Grupul Media Camina) Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
 
Angajaţii Organizatorului şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la campania publicitara, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.
Participarea la campania publicitara a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor sau reprezentantilor legali privind participarea la campania publicitara precum si prezenta acestora la primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor in prezenta parintilor sau reprezentantilor legali. Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare. 

Participarea la concursul ROMANTIC IN LOVEimplica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.


MECANISMUL DE CONCURS
In perioada 14 - 24 februarie in cadrul programelor postului „Romantic FM”, vor fi oferite indicii referitoare la piese reprezentative din playlist-ul postului Romantic FM.
Pe baza indiciilor oferite, ascultatorii postului de radio vor putea raspunde la o intrebare anuntata in cadrul serviciului de programme, o data la doua ore, pe intervalul 8 – 18, indiciile difuzandu-se in orele pare.

Inscrierile in concurs se vor face online se fac pe site-ul www.romanticfm.ro.Pentru inscrierea  valida in concurs, ascultatorii trebuie sa acceseze si sa completeze integral formularul de inscriere disponibil pe site si sa ofere raspunsul corect pe baza indiciilor din cadrul programelor Romantic FM, pana la data si ora limita anuntate de Organizator pentru fiecare intrebare.
Este permisa o singura inscriere zilnica pe un nume, numar de telefon si adresa de email (conform formular concurs).
Inscrierile ulterioare, indiferent de platforma pe care s-a facut prima inscriere, nu intra in baza de date. Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile incomplete sau cu erori.
In fiecare zi, de luni pana vineri, pe toata durata concursului, la ora 19 :00, este extrasa aleator (random.org),din baza de date a celor inscrisi cu raspunsuri corecte, 1 persoana, care va fi desemnata castigatoare a unei invitatii la cina,  pentru 2 persoane, pentru ziua urmatoare.
Numele persoanei desemnate  castigatoare va fi postat pe Facebook Romantic FM si va fi contactata telefonic pentru a i se oferi informatiile necesare pentru a intra in posesia premiului. Dupa validarea si confirmarea castigatorului din ziua respectiva, acesta va primi pe mailul invitatia castigata, pe care o va prezenta la restaurant. 
In cazul in care un castigator nu poate fi contactat timp de 1 ora sau in cazul in care un ascultator declina castigul, din motive independente de Organizator tragerea la sorti se va repeta pana la desemnarea unui castigator.
Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi publicate pe pe Facebook Romantic FM.

 
PREMIILE CONCURSULUI.
Premiile concursului constau in :
-          9 invitatii la cina pentru 2 persoane,  la Restaurantul Ancora, in valoare de 400lei (tva inclus). Invitatiile sunt nominale. Castigatorul poate consuma preparate din meniul restaurantului in limita bugetului specificat pe invitatie.
Valoare premiului este de 400lei(tva inclus).
 
 
ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita organizatorului o copie a actului de identitate, in termen de maxim 24 ore,  la adresa : office@romanticfm.ro .
Castigatorul zilei respective, va fi sunat la ora 19, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii. Premiul zilnic consta intr-o invitatie de 2 persoane la Restaurantul Ancora, pentru ziua urmatoare.  Dupa validarea si confirmarea castigatorului din ziua respectiva, acesta va primi pe mailul invitatia castigata, pe care o va prezenta la restaurant. 
In cazul in care un castigator nu poate fi contactat timp de 1 ora sau in cazul in care un ascultator declina castigul, din motive independente de Organizator tragerea la sorti se va repeta din ora in ora, pana la desemnarea unui castigator.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
 
 TAXE SI IMPOZITE 

Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar impozitul va fi in sarcina Organizatorului
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 OBSERVATII

 Participantii la concursul « ROMANTIC IN LOVE » se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica  a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, internet etc.
Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care utilizatorii participanti completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) pe talonul de participare la concurs.
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfirsitul concursului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.

Prezentul regulament de participare la concursul “ROMANTIC IN LOVE“ este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului din Bucuresti,  Victoria Business Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 73-81, cladirea B2, etaj 2, sector 1, cod postal 013685 si pe website-ul www.romanticfm.ro.
  
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 (1)Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica)
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
Organizator,
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
 
 
 
ÎNAPOISUS